CDR – Crash Data Recovery
Standardizovaný systém pro uchování dat
z dopravní nehody

Rychlost, údaje o nárazu a stav dalších bezpečnostních modulů vozidla. To vše je obsaženo v paměti řídící jednotky airbagového modulu (ACM). Modul zpracovávající a uchovávající data se nazývá EDR. Tato data lze po havárii získat a na jejich základě provést přesnou rekonstrukci dopravní nehody. Tímto dochází k posílení práv poškozené strany a možnosti analýzy dopravní nehody pro vylepšení bezpečnostních systémů s následnou minimalizací škod na zdraví a majetku účastníků dopravní nehody.

Hlavním implentátorem je společnost BOSCH, přední výrobce bezpečnostních systémů pro automobilový průmysl. Společnost BOSCH, v rámci spolupráce s dalšími výrobci bezpečnostních systémů pro automobilový průmysl, jako jedna z prvních implementovala standardy zákona 49 CFR 563 USA. Tento systém ukládání dat z havárie je již standardem v USA a Kanadě. V rámci Evropy je tento systém již neoficiálně podporován jednotlivými výrobci aut. Je jen otázkou času, kdy bude plošně nařízen v rámci legislativy EU. Informace o legislativním procesu v EU budou průběžně na této stránce aktualizovány.