CDR Proces
Získávání dat z řídící jednotky
airbagového modulu (ACM)
Nehodová data jsou uchovávány v rámci paměťového modulu EDR v řídící jednotce airbagového modulu (ACM). Tento EDR modul zaznamenává typicky max. 5 sekund před dopravní nehodou a poté max 5 sekund z průběhu dopravní nehody. Nehodová data jsou uchovány pouze v případě, že ACM vyhodnotí situaci jako kritickou a vystřelí airbagy. V tento okamžik je již nehodový děj ukládán ve 200Hz frekvenci do paměti EDR. Získání dat z ACM modulu je poměrně náročný proces v případě totálně poškozeného vozidla. V případě, že vozidlo má po střetu funkční elektronické obvody, je možné data získat přes ODB konektor. Pomocí jednotky CDR jsou data vyčtena a zaznamenána do nehodového protokolu. Tento nehodový protokol obsahuje množství dat. Každý výrobce zapisuje do EDR různě rozsáhlá data. Nicméně dle Amerického zákonu 563 jsou zapsána vždy miminálně tato data:
 • Delta-V, 0-250ms, každých 10ms
 • maximální Delta-V, 0-300ms
 • maximální Delta-V v časové ose, 0-300ms
 • rychlost vozidla, 5 sekund, 2 hodnoty za sekundu
 • otáčky motoru, 5 sekund, 2 hodnoty za sekundu
 • brždění ON / OFF, 5 sekund, 2 hodnoty za sekundu
 • cyklus zapalování v době srážky
 • cyklus zapalování v době downloadu dat
 • stav bezpečnostních pásů – řidič (připoután, nepřipoután)
 • kontrolka stavu airbagů (on/off)
 • spouštění airbagového modulu, čas do spuštění (řidič, spoulujezdec)
 • více hodnot v paměti EDR, číslo události (číslování události v rámci ukládání EDR)
 • čas mezi Událost 1 a Událost 2
 • status stažení EDR dat (staženo kompletně bez chyb – ano / ne)

Schéma řídící jednotky airbagového modulu (Toyota Prius) Toytoa-ACM