CDR System

CRASH DATA RECOVERY SYSTEM

CRASH DATA RECOVERY SYSTEM - systém ukládání dat dynamiky jízdy vozidla v úseku těsně před dopravní nehodou, v jejím průběhu a bezprostředně po ní. Inovativní technologie ve světě automobilové techniky představuje nový standard pro ukládání dat během události dopravní nehody. Tento systém je již implementován do všech nových vozů, které jsou v prodeji od roku 2013 v rámci USA a Kanady. V rámci Evropy legislativní příprava již probíhá. Systém ukládání dat z dopravní nehody je také zjednodušeně nazývaný jako černá skříňka. Společnost BOSCH je předním výrobcem bezpečnostních systémů v automobilovém průmyslu a jako jeden z prvních akceptoval standardy zákonu 49 CFR 563 USA a implementoval tyto standardy do Airbagového modulu. Jednotka Airbagového modulu je primární jednotkou pro uchování nehodových dat , která jsou následně získávána a analyzována. Společnost BOSCH ve spolupráci s jednotlivými výrobci airbagových modulů vyvinula čtecí jednotku CDR, která umožňuje získat data z paměti EDR airbagových modulů jednotlivých výrobců a tyto data korektně zpracovat do protokolu. Získaná data z jednotky ACM je možné dále importovat do dalších programů – např. program pro rekonstrukci dopravních nehod PC Crash. Tyto data a jejich následné zpracování zásadním způsobem přispívají k objektivnímu posouzení průběhu nehodového děje. Touto inovací se možnosti analýzy dopravních nehod posouvají na generačně vyšší úroveň. Pouze autorizovaní partneři společnosti BOSCH mají oprávnění tyto data zpracovat a protokolárně interpretovat. Naše společnost je výhradním partnerem společnosti IbB Engineering GmbH, zastoupenou Prof. Dr. Ing. Heinzem Burgem.